Energetika budov

Energetický audit

Energetický audit je dokumentem, jehož vypracování je v některých případech nutnost daná legislativou. Avšak i ty subje...

Energetický posudek pro dotační účely

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologick...

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti je vícestránkový dokument, zpravidla kolem 20 stran, a obsahuje výpočtovou a grafickou část.

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodi...

Stavební tepelná technika

Obor tepelné ochrany budov – stavební tepelná technika v sobě zahrnuje řešení problematiky v rozsahu působnosti základn...

Osvětlení a oslunění staveb

Požadavky na úroveň denního osvětlení, dobu oslunění a proslunění jsou závazné podle vyhlášky č. 268/2009 o obecných te...

Požadavky zákona o hospodaření energií

V následující části nabízíme stručný přehled nejdůležitějších požadavků vyplývajících ze zákona 406/2000 Sb. ve znění p...

Máte zajímavý projekt? Napište nám!