Předchozí projekt Další projekt

Janáčkovo kulturní centrum Brno

12.1.2017  •  Ul. Besední, Brno, Česká republika

Pod názvem Janáčkovo kulturní centrum se skrývá projekt na stavbu nového koncertního sálu pro Brno. Stane se domovem pro Filharmonii Brno, jejíž více než stočlenné těleso evropské úrovně hraje i zkouší v nevyhovujících podmínkách.

Projekt vznikl jako komparace k víťeznému návrhu veřejné soutěže v roce 2003 od architektonické kanceláře M1 architekti s.r.o. V současné době je již zahájená stavba podzemních garáží.

Úkolem návrhu bylo řešení nového koncertného sálu včetně zázemí a s tím související dostavba blokové zástavby na okraji historického centra s návazností na městskou okružní třídu. Bloková zástavba se vyznačuje charakteristickými znaky jako je výška římsy, obchodní parter, profil ulice, hřeben střechy, průčelí s rytmizujúcími okny nebo římsy jednotlivých podlaží, čímž jsou poměrně striktně předepsaná pravidla dostavby proluky. Může být budova filharmonie svým významem v oragnismu města tak důležitá, že nemusí respektovat tato pravidla?

Máte zajímavý projekt? Napište nám!